Bilime, gündeme, rasyonalizme, “bilim, birlik, barış”a dair....