Biyoteknoloji Enstitüsü’ne lisansüstü öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin ekibimizle çalışabilmeleri için gerekli bilgiler:
İleriki yıllar için:

1. Ekibimizdeki öğrencilerimiz Tübitak Yurtiçi Lisansüstü bursiyeri veya yürütmekte olduğumuz projelerin bursiyerleridirler.

2. Yürütmekte olduğumuz projelerde bursiyer olabilmek için ilgili öğrencilerin lisans mezuniyet ortalamalarının 3/4, ALES puanlarının asgari 80, ÜDS puanlarının asgari 70 olması beklenmektedir.

3. Ekibimizde çalışan her öğrencinin burs desteği olması şarttır.

4. Ekibimizle çalışmak isteyen öğrencilerin referans olarak iki hocalarının iletişim bilgilerini sağlamaları beklenmektedir.

5. Yukarıdaki maddelere uyan öğrenciler çalışacakları projeye bağlı olarak işbirliği yapılan grup lideri hocalarımız ve ekibimizin doktora sonrası araştırıcı ve lisansüstü öğrencileri ile mülakata katılırlar.