KANSER GENOMBİLİMİ


Affymetrix1


YENİ

Türk Popülasyonunda Aile Temelli Genom Boyu Asosiyasyon Çalışması Sonucunda Sporadik Kolorektal Kanser İle İlişkilendirilmiş 75 TNP’nin Geniş Bir Popülasyon Çalışması İle Doğrulanması
TÜBİTAK COST 112S634

Devam Eden Projeler

Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin belirlenmesi ile kanser başlangıç ve gelişmesinde etken gen veya gen gruplarının tanımlanması
TÜBİTAK 109S477


Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanması
TÜBİTAK COST 109S299


Tamamlanan Projeler


Kanser ve venöz tromboz: tümor gelişimi İle tromboz İlişkisinde koagülomun genom ebadında İfade profillemesi yolu İle tanımlanması
Ankara Üniversitesi BAP 08B333007


Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi İle yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesi
TÜBİTAK 107S348

Akut Myeloid Lösemide Wnt sinyal yolağındaki genlerin DNA Mikroarray Analizi ile tanımlanması
Ankara Üniversitesi BAP 20080809255 Yürütücü Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu

Farklı etnik popülasyonlarda Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin Lemfomaların tedavisinde FDG-PET ve moleküler gen profillemesinin uygulaması
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu CRP E1.50.20 (Moleküler Kısmı)

İşbirliği Yapılan Grup Liderleri

Prof. Dr. Arzu Ensari
Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu
Prof. Dr. Ayhan Kuzu
Prof. Dr. Işınsu Kuzu
Prof. Dr. Nejat Akar
Prof. Dr. N. Özlem Küçük